บอลวาล์ว TB635

650฿

  • เกลียว SAE Female 1/4″
  • เกลียว SAE Male 1/4″ พร้อมใส้ศรและฝาปิด
  • เกลียว SAE Female 1/4″ พร้อมตัวกดใศร

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า