โฮลซอ Turbo38 MONO

1,150฿

  • ตัวโฮลซอขนาด 38×150 mm.  1 ชิ้น
  • แกนต่อแบบสั้น  1 ชิ้น
  • ดอกแกนกลางหรือดอกนำโฮลซอ 1 ชิ้น
  • เหล็กตอกดอกนำ

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า